8 januari 2018

Wedstrijdreglement

Algemeen

 1. Het deelnemersveld bestaat uit twaalf clubs. Er zijn twee poules (A en B) met elke zes clubs.
 2. De leeftijdscategorie is tot 13 jaar. De voetballers zijn geboren na 01-01-2010.
 3. Het regioteam bestaat uit tien spelers die zijn geselecteerd onder clubs uit de gemeente Eemsdelta. Van deze tien spelers, zijn er maximaal drie dispensatiespelers.
 4. De wedstrijden staan onder leiding van jonge, talentvolle KNVB-scheidsrechters.
 5. Er wordt gespeeld op een kunstgrasveld.
 6. Het veld is te bespelen op voetbalschoenen, zaalschoenen of op schoeisel speciaal voor kunstgras. Voetbalschoenen met schroefnoppen zijn niet toegestaan. Voetbalschoenen mogen alleen in de sporthal gedragen worden.
 7. Het veld heeft een afmeting van 40 x 20 meter.
 8. Aan beide lange zijde van het veld is sprake van boarding op de zijlijn, ter bevordering van de snelheid van het spel.
 9. De doelen hebben een afmeting van 5 x 2 meter.

Wedstrijdreglement

Voorafgaande de wedstrijd

 1. Alle wedstrijden duren 16 minuten zonder onderbreking, met uitzondering van:
  1. Halve finales: 2×10 minuten (2 minuten rust) ▪ Troostfinale: 2×10 minuten (2 minuten rust) ▪ Finale: 2×12 minuten (2 minuten rust)
 2. De wedstrijdtafel dient de klok 1 minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd stop te zetten. Het einde van de wedstrijd wordt bepaald door de scheidsrechter van dienst.
 3. Elk team bestaat uit 4 veldspelers en 1 doelman.
 4. Bij gelijke of slecht te onderscheiden clubkleuren (tenues), dient het team dat in het wedstrijdschema als tweede staat vermeld in een shirt met afwijkende kleur te verschijnen. De toernooicommissie maakt vooraf een duidelijk schema, waar elke club zich aan dient te houden.
 5. Het team dat in het wedstrijdschema als eerste staat genoemd neemt de aftrap.
 6. Er wordt gespeeld volgens een strak wedstrijdschema. Teams worden geacht op tijd aan de aftrap te verschijnen. Verschijnt een team niet binnen 3 minuten na het aanvangstijdstip, dan wordt een 3-0 overwinning voor de tegenpartij genoteerd. Verschijnt een team te laat, maar wel binnen de 3 minuten na het aanvangstijdstip, dan wordt er alsnog afgetrapt.

Tijdens

 1. Doorwisselen is onbeperkt toegestaan.
 2. Het is toegestaan om de doelman gedurende de wedstrijd te wisselen voor een veldspeler.
 3. De regel ‘buitenspel’ geldt niet.
 4. De doelman mag de bal maximaal 5 seconden in de handen nemen.
 5. De doelman brengt de bal na een achter bal weer in het spel door deze te rollen, te gooien of op de grond te leggen en in te trappen. Uit de handen trappen of een dropkick is niet toegestaan. Let op: wanneer de bal op de grond ligt, ook in het eigen doelgebied, is het spel hervat. De doelman kan in dit geval aangevallen worden door de tegenpartij.
 6. Wanneer de doelman het spel hervat door de bal uit de handen te trappen of een dropkick, wordt het spel stilgelegd en hervat door een vrije trap voor de tegenpartij. Deze vrije trap dient genomen te worden aan de zijkant van het veld ter hoogte van de middenlijn.
 7. Spelhervattingen dienen binnen 5 seconden genomen te worden.
 8. Bij een spelhervatting mag de boarding gebruikt worden en wordt de boarding gezien als een medespeler.
 9. Slidings zijn, mits fair, toegestaan.
 10. Wanneer de bal het speelveld verlaat of het dak raakt, dient de tegenpartij in te trappen aan de zijkant van het veld. Uit deze intrap mag niet direct gescoord worden.
 11. Na een overtreding dient de tegenpartij een vrije trap te nemen. De minimale afstand bij een vrije trap is 5 meter. Bij een vrije trap mag de bal via de boarding gespeeld worden. Een vrije trap via de boarding naar jezelf spelen is toegestaan. Een vrije trap is altijd direct.
 12. Overtredingen in het doelgebied worden bestraft met een strafschop.
 13. Per gewonnen wedstrijd krijgt een team 3 punten. Voor een gelijkspel 1 punt.
 14. Vanaf de kwartfinales worden de wedstrijden bij gelijke stand beslist door strafschoppen.
 15. Straffen:
  1. Overtredingen kunnen door de scheidsrechter worden bestraft met een gele of een directe rode kaart. Na twee keer geel volgt vanzelfsprekend ook de rode kaart.
  2. Na een rode kaart volgt uitsluiting voor de gehele wedstrijd. Het team speelt vervolgens maximaal 2 minuten met een man minder. Wordt er binnen deze twee minuten gescoord door de tegenpartij, dan mag de uitgesloten speler worden vervangen door een teamgenoot. Wordt er binnen deze twee minuten niet gescoord door de tegenpartij, dan mag de uitgesloten speler na twee minuten worden vervangen door een teamgenoot.
  3. Na een directe rode kaart volgt een schorsing van een wedstrijd.
  4. Iedere derde, vijfde en volgende registratie (gele kaart) die een speler krijgt binnen het toernooi betekent uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd.
  5. De toernooileiding behoudt zich te allen tijde het recht om na buitengewoon onsportief gedrag een langere schorsing toe te wijzen.

Ranking Poule

De stand in de poule wordt bepaald door 4 criteria, waarbij de volgorde bepaald wordt door:

 1. De meeste wedstrijdpunten
 2. Het doelsaldo
 3. Het aantal gescoorde doelpunten
 4. Het onderlinge resultaat

Mochten er dan alsnog ploegen gelijk eindigen, dan bepalen strafschoppen de eindstand in de poule. Elke team laat 3 verschillende spelers een strafschop nemen. Loting bepaalt welk team begint met het nemen van de strafschoppen.

Overig

 1. In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de scheidsrechter dan wel de toernooileiding over de mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de scheidsrechter dan wel de toernooileiding is hierin bindend.
 2. De toernooiorganisatie is verantwoordelijk voor alle sportieve overeenkomsten in relatie tot het toernooi, alsmede alle opmerkingen, protesten en klachten. De organisatie zal geen klachten accepteren aangaande beslissingen van de arbitrage.
 3. Tijdens het evenement geldt het huisreglement van Eurocup Delfzijl.